The Real Leadership Lessons of Steve Jobs

Walter Isaacson

HBR,  April 2012 Issue

EXPLORE THE ARCHIVE
His saga is the entrepreneurial creation myth writ large: Steve Jobs cofounded Apple in his parents’ garage in 1976, was ousted in 1985, returned to rescue it from near bankruptcy in 1997, and by the time he died, in October 2011, had built it into the world’s most valuable company. Along the way he helped to transform seven industries: personal computing, animated movies, music, phones, tablet computing, retail stores, and digital publishing. He thus belongs in the pantheon of America’s great innovators, along with Thomas Edison, Henry Ford, and Walt Disney. None of these men was a saint, but long after their personalities are forgotten, history will remember how they applied imagination to technology and business.

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.”
—Apple’s “Think Different” commercial, 1997

Continue Reading ->

Ambachtelijke Innovatie door architect Pierre Cuypers

Pierre Cuypers (1827-1921) was een Nederlands architect. Hij is bekend als de architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam. Cuypers heeft echter in zijn leven meer gebouwen ontworpen. Het is met name als je in Zuid-Nederland woont niet onwaarschijnlijk dat een door Cuypers ontworpen gebouw zich in je naaste omgeving bevindt. Hij is één van de grote voorbeelden van de beroemde architect H.P. Berlage.

In 1848 werd het de katholieken toegestaan om weer eigen kerken te bezitten, hetgeen sinds de reformatie in de 16e eeuw niet was toegestaan. Dit was voor een ondernemende architect een gigantisch gat in de markt, waar Cuypers met zijn neogotische stijl met zeer veel succes aan de slag ging. Hij bouwde in zijn leven ongeveer 70 kerken en veel bestaande kloosters en kerken werden door hem gerestaureerd en ondergingen een metamorfose.

Cuypers is geboren en getogen in Roermond en heeft daar altijd gewoond en gewerkt. Hij had daar zijn atelier en in de hoogtijdagen waren veel mensen bij hem in dienst. Het Cuypershuis is zeer de moeite waard om te bezoeken. Ik kende Cuypers nauwelijks en kwam eigenlijk voor de tijdelijke tentoonstelling van spotprenten uit de eerste wereldoorlog door Louis Raemaekers, maar werd snel gefascineerd door Pierre Cuypers en zijn wereld.

Aangezien innovatie altijd mijn interesse heeft was het een feest van herkenning om bij Cuypers ook die essentiële combinatie van vaardigheden waar te kunnen nemen. De combinatie van een nieuwe kijk op een systeem, het vermogen tot het bouwen van een nieuw commercieel netwerk en het gedegen vakmanschap op vele niveaus van details tot de passing van het gebouw in zijn omgeving en tenslotte  ondernemerschap. in dit opzicht is er weinig verschil tussen zijn tijd en onze tijd.

Cuypers maakte al zijn meubels zelf en geïnspireerd door een voorbeeld (volgens mij uit Frankrijk) maakte hij de volgende kast. (Zie afbeelding).

De kast gebouwd door Pierre Cuypers
De kast gebouwd door Pierre Cuypers

Die kast staat voor mij symbool voor de eerder genoemde combinatie. Op de kast staan namelijk twee rijen van afbeeldingen. De bovenste rij representeert allerlei “geestelijke, strategische en sprituele” vaardigheden en de onderste rij allerlei “ambachtelijke en technische” vaardigheden. De kast getuigde voor mij van respect, interesse en integratie van beide niveaus van innovatie. Door met zowel het strategische als het technische bezig te zijn, ontwikkelde hij een geïntegreerde intuïtie op beide terreinen. Naar mijn mening de enige mogelijkheid om diepgaander te vernieuwen en te innoveren.

Veel managers nemen het woord innovatie snel in de mond, maar door de afstand met de inhoud ontwikkelt zich niet de zo noodzakelijke intuïtie. Deze is nodig om in onduidelijk en onzekere situaties met voldoende vertrouwen de goede keuzes en de goede wegen te volgen. Vaak uit zich dit in dralen of zelfs uitstellen van beslissingen. Het dralen vertaalt zich in de praktijk in het vragen naar een degelijke op feiten gebaseerde onderbouwing. Helaas als zaken feiten zijn geworden, is iemand je al voor geweest…. Ik geloof dat het een uitspraak van Dreesman is die stelde dat “een slechte manager altijd te weinig informatie heeft om te kunnen beslissen”.

Natuurlijk was Cuypers ook een slimme zakenman. Dat is aan details in het Cuypershuis te zien. Het Cuypershuis was eigenlijk gebouwd voor twee gezinnen. Voor zijn eigen gezin en voor zijn compagnon, die er overigens nooit gewoond heeft. Het huis is symmetrisch gebouwd, maar toch zijn er verschillen. Eén van de medewerkers maakte mij daarop attent. Aan de kant waar Cuypers woonde is het huis ook een soort etalage. Bijvoorbeeld, de mooie houten wenteltrap heeft aan zijn kant van het huis allerlei variaties in bijvoorbeeld de stijltjes. Daarmee kon hij potentiële klanten alternatieven laten zien. Ook aan de buitenkant van het huis zijn er allerlei variaties in de ramen en de ornamenten om dezelfde reden. Dit is één van de vele voorbeelden van het soort pragmatisme wat je bij echte creatieve ondernemers vaak aantreft. Cuypers is een inspirerend voorbeeld voor innoverend ondernemerschap van Nederlandse bodem en het Cuypershuis is alleszins een bezoek waard. Zijn belang voor Nederland en hoe Nederland er nu uitziet wordt naar mijn mening onderschat en ik hoop dat deze blog helpt om eens een kijkje te nemen in Roermond en je te laten inspireren door de wereld van Pierre Cuypers.

The Crucial Role of Coffee Machines in Innovation

The Real Purpose of Brainstorms

Often people are convinced that innovation come from brainstorms and from brilliant insights by individuals. However research in the last decades indicates differently.
Brainstorms have gradually developed towards Creative Problem Solving. In my view, it is a professional way of problem solving.  The most crucial and therefore vital phase in brainstorming is the first step focusing on “What is the problem and what are the facts that underpin the problem definition?” The next step is to generate ideas on the defined problem. Nowadays, in the “generating ideas” proces high levels of sophistication can be achieved (for example: TRIZ). But the essence of TRIZ proves that it is not a creative process, but a methodology consisting of logical deductive and inductive process steps. In other words it mostly remains in the domain of the known. It fits perfectly the ideas of the ancient Greeks. There is no term in the ancient greek language corresponding to “to create” or “creator”. The association the ancient Greeks had was a proces of discovery. Discovery implies it is already there, you just have to find it. Brainstorming is an excellent tool for sophisticated problem solving (and there are problems enough in innovation), but not the most logical process step for creating a breakthrough.

An Idea is a Network

Brilliant insights were always considered to come as a lightning stroke.  As a lamp bulb that turns on and suddenly sheds light on a solution or insight, the so called  “Eureka” moment. There is a nice TED-talk “Where good ideas come from” by Steven Johnson. But nowadays psychologists challenge this view on creativity. As an example Johnson in his talk refers to Howard Grubers work on Darwin. Based on the analysis of Charles Darwin journals, Johnson states that all the basic concepts of Darwin’s “Theory of Natural Selection” were already described in his journal a long period before Darwin had his “Eureka” moment. His key statement “An idea is not a single thing popping-up in an illuminating moment, it is a network”.

Johnson concluded that new ideas and insights come from either interaction with people that have different points of view. This is one way of providing an experience that surprises people and intrigues them. In his talk, he discusses the important role of the first coffee house, “The Grand Cafe in Oxford”. In these places scientist from different disciplines and started discussions, which in the end  led to the birth of Enlightment. This basic insight I have often used to advice innovation managers on making their organisation more creative.

The Importance of Coffee Machines

AllenCurve

In essence you want to enhance the opportunity that people meet with different backgrounds and discuss in an unplanned, informal way. Location is an issue. In the late Seventies Thomas Allen already revealed the relation between the probability of unplanned, informal interaction and distance. See figure.

Suppose, you as a manager have a gut feel that there is a high probability of finding novel ideas if two groups of people would interact more. The first step would be to share this “strategic intent” to the people in the group and see whether some individuals from both groups are intrigued and show self-propelling behavior to explore this. Then apply Allen’s findings and co-locate the groups without trying to integrate organizationally. If you would integrate the groups, before you know, time and energy is spend on a classical group development process  – the storming, norming, forming and performing thing instead of exploration. An important underlying enabler is to do this via informal interaction. In this way a coffee machine and a nearby table where people can gather and interact are very instrumental for fostering innovation in organizations.

10 Scientific Insights That Could Make You A Better Designer

INSIGHTS FROM FIELDS SUCH AS BEHAVIORAL ECONOMICS AND COGNITIVE PSYCHOLOGY CAN HELP DESIGNERS BUILD BETTER PRODUCTS.

WRITTEN BY Nikki Pfarr

In the design world, the term “persuasive design” tends to be met with a mix of intrigue, skepticism, and occasionally repugnance. (Doesn’t persuasion imply that we’re forcing people to do things they typically wouldn’t want to do?) And yes, it’s true that persuasive design, like many tools, can be used for good or for evil.

But the reality is, regardless of whether we label a piece of work as “persuasive design” or not, most of the things we design–from toothbrushes to tablets to road signs–are influencing people’s decisions and behaviors in some way. We may not intend it to happen, and we may not be aware of it, but it’s happening.

Continue Reading->

Testing in the Social Sector

By Dan Connolly, Guest Contributor and Matthew Darling, Guest Contributor on 01/29/2014

What organization doesn’t want to describe itself as “outcome oriented” and “data driven”? These two buzz phrases highlight a growing interest in the social sector for measuring and tracking concrete outputs in order to demonstrate organizational impact.

Beyond the usual metrics, however, is the need to measure the impact of specific program changes or initiatives. One useful tool for testing the effects of a change is the randomized controlled trial (RCT), the “gold standard” for evidence across many domains. In our last blog post, we discussed how RCTs are useful because they cut through the bias introduced by our motivations and allow us to assess the impact of a specific idea. Many good ideas just don’t have an impact in the real world, and testing is important to make sure that resources are spent in ways that have real effects on welfare. In the BETA Project, we conducted RCTs at two of our partner sites, Accion Texas and Cleveland Housing Network.

Continue Reading ->

Innovatie en usability botsen met een kracht van 9 op de schaal van perceptie

BRAM KOSTER, MARKETINGFACTS 28 JANUARI 2014

Bij het (her)ontwerp van een product of dienst ben je als marketeer natuurlijk enthousiast. Klanten vaak een stuk minder. Een keer of 9 minder zelfs.

The 9x Effect

“Hou bij het design of redesign van een website rekening met het zogenaamde ‘9x-effect’: als eigenaar overwaardeer je de nieuwe site met een factor 3 en gebruikers overwaarderen de huidige website met een factor 3. De onderlinge afstand in perceptie is dus een factor 9.”

Vaak zeggen je collega-marketeers wat je instinctief al aanvoelt, maar wat je zelf niet verwoord krijgt. Of ze laten je op een andere manier naar de materie van je alledaagse werk kijken. Zo ook Willem-Jan Jansen, user experience lead bij Marktplaats. Hij refereerde tijdens de 2013-editie van Marketingfacts Updates aan ‘The 9x Effect’, zoals beschreven in een artikel in Harvard Business Review.

In dat artikel beschrijft de auteur John T. Gourville hoe gebruikers de waarde van een product irrationeel overwaarderen; ze zijn skeptisch over het nieuwe product en tevreden met het huidige, zien de noodzaak tot overstap niet. En tegelijkertijd is de overwaardering van het nieuwe product door het bedrijf zelf net zo irrationeel: ze zien de noodzaak uiteraard wel, zijn ontevreden over het huidige product en zien het nieuwe product als de benchmark.

Continue Reading ->

3D Printing and Additive Manufacturing is a Revolution

Patrick J. Comerford, Deborah M. Vernon and Maureen T.F. Reitman

3D printing is creating a landslide in manufacturing. Three-dimensional printing and additive manufacturing (3DP/AM) are rapidly become technology mature enough to become effective in product commercialization. The technology finds application in a diversity of industries, like jet engine manufacturing, medical devices, fashion, high efficiency tooling and even the preparation of food.

Continue Reading->

Apple trying to recover $60 million expenses of its’ legal team for it’s last won IP battle against Samsung

In the last year Apple spent $60 million to its’ for legal team in the IP battle Apple vs. Samsung. Although Apple won the battle, this is not automatically compensated for by Samsung. it appears Apple wants its rival to pay a third of that.

Most people are not aware that although you may have won a legal case on IP infringement, it does not necessarily mean that the overall cost is compensated.

Continue Reading->

Insights Differentiate, Not Data

Posted on November 27, 2013 by Kevin McFarthing

Big Data is receiving a lot of attention and investment at the moment, with the combination of technology and analytics generating enormous possibility. As Greg Satell rightly points out, businesses that neglect Big Data will be left behind.

Data, and smart ways of generation, can potentially identify new patterns as well as test new hypotheses and simulations. So data are extremely useful, and Big Data will help enormously; but it’s not the concept itself, it’s what it will enable companies to do.

It’s also essential to bring qualitative knowledge and understanding to complement quantitative data; indeed some of the richest sources come from ethnography, observing what customers actually do. This should be a core activity but, as Jorge Barba suggests, it may not be widespread very soon.

Continue Reading->