Waarom we nog steeds irrelevante online advertenties zien

by JEROEN VAN ECK, EFOCUS 07 OKTOBER 2013

Online adverteren onderscheidt zich van veel andere vormen van adverteren door de hoeveelheid data die gebruikt kan worden om gericht te adverteren. Iedereen is het erover eens dat gerichte, relevante advertenties veel effectiever zijn dan algemene generiekere advertenties gericht op een grote groep gebruikers. Toch lijkt de gemiddelde internetgebruiker niet tevreden met de mate waarin advertenties relevant zijn voor de gebruiker. Hoe kan dat eigenlijk als we zoveel data tot onze beschikking hebben om wel relevant te worden? Hier zijn meerdere redenen voor aan te wijzen.

Continue Reading->